Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

Mötesledning

Dagens arbetsliv innebär deltagande i olika typer av möten. Hur skapas mötet som blir framgångsrikt, där arbetet går framåt under konstruktiva former? Finns det behov av en neutral mötesordförande alternativt vid sporadiska eller återkommande möten? Efter många års engagemang i föreningsliv och i politisk verksamhet har jag erfarenhet och kompetens kring de flesta typer av möten samt hur framgång nås i mötesforumet.

Styrelseutbildning – utveckling

Är er organisation eller förening i behov av att utveckla och förnya styrelsearbetet? Genom min långa erfarenhet som ledare i styrelsearbete kan jag hjälpa till med utbildning och utvecklings-arbete för att förnya ert arbete.

Föreläsningar om politik, lagstiftning

Genom min långa erfarenhet av arbetet i Riksdagen samt på lokal politisk nivå är jag väl insatt i lagstiftningsprocessen och hur det politiska arbetet går till. Min teoretiska förankring har jag i mina statsvetenskapliga studier på Karlstads universitet. Kanske er organisation eller företag behöver ett inslag om politik och lagstiftning i er utbildning eller seminarium.

Utredningar/beslutsunderlag/idéunderlag

Inför planerade beslut, det kan vara utvecklingsarbeten och för­ändringar, fordras ofta en nulägesanalys och underlag.

Vägvisare

Det händer ofta att företagare eller organisationer har goda idéer och förslag som man vill föra fram till beslutsfattare. Ibland kan vägen dit vara oklar. Efter många år i maktens korridorer och efter att ha träffat många lobbyister vet jag vilka möjligheter det finns att påverka beslutsfattare och vilka.

Rådgivning

Rådgivare betecknar i regel en erfaren och/eller specialiserad senior person från vilken man söker hjälp och förslag. Är du i behov av att bolla idéer med någon utomstående eller ha någon att testa förslag på?

Projektledning

Allt fler arbetar i projektform. Det är inte ovanligt att flera projekt drivs samtidigt. Krav ställs på struktur och styrning eftersom många är inblandade. Det handlar om kommunika­tion och kunskap om projektets medlemmar. Jag kan bidra med ledning och stöd till projektarbeten och projektgrupper.

Copyright  ©  All Rights Reserved